Skip to main content

Scripties (2012)

Onderwerpen masterproeven 2012-2013 aan de onderzoeksgroep “Operations Research and Scheduling”

Jeroen Colin (Assistent) 
Jordy Batselier (Assistent)
 
Download presentatie Masterproeven2012.
Download richtlijnen thesis.
Download richtlijnen tussentijds verslag.
Totaal aantal studenten toegewezen aan een onderwerp: 32
Enkele belangrijke data: 
 • Indienen titel masterproef: uiterlijk 22 februari 2013
 • Tussentijds rapport: uiterlijk 10 mei 2013
 • Indienen thesis: uiterlijk 20 mei 2014
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde studenten die zich met plezier willen inwerken in het domein van Operationeel Onderzoek/Management. Dit domein wordt in de literatuur en praktijk meestal Operations Research/Management Science genoemd (voor meer informatie, zie www.informs.org).
 
We verwachten van alle masterproefstudenten dat zij zelfstandig kunnen werken en dat zij een kwantitatieve ingesteldheid hebben. Voor sommige onderwerpen zijn we op zoek naar studenten die graag programmeren en die bereid zijn de basisprincipes van C++ onder de knie te nemen.
 
Wij verwachten van de studenten:
 • Inzet en motivatie vanaf begin oktober
 • Samenkomsten op vooraf geregelde tijdstippen om de voortgang en/of resultaten gezamenlijk te bespreken
 • Bij voorkeur opmaak van de masterproef in Latex
 • Aanleren van de basisprincipes van C++ voor de start van het academiejaar (handleiding beschikbaar) (niet alle onderwerpen)
Wij bieden aan de studenten:
 • Een onderwerp dat in de lijn ligt van onze huidige onderzoeksactiviteiten
 • Opvolging van de ontwikkeling van het programma en de analyse van de resultaten
Bij elk onderwerp worden de contactpersoon, vaardigheden, maximaal # studenten en inhoudelijke aspecten kort vermeld. De inhoudelijke aspecten beschrijven kort waar de klemtoon van de masterproef ligt, maar dit kan uiteraard ten alle tijde, volgens de interesse van de student, aangepast worden.
 
Inhoudelijke aspecten zijn:
 • Literatuurstudie: ondersteunend, eventueel uitgebreid, uitgebreid of hoofddoel van de masterproef 
 • Case study/oefening: neen, optioneel of hoofddoel van de masterproef 
 • Software gebruik: neen, optioneel of ja 
 • C++: neen, optioneel of ja (of eventueel een andere taal, bv. Java, VBA in excel, etc.)

Masterproeven in projectplanning:

Projectplanning en projectmatig werken kennen een enorme groei. Een project wordt omschreven als een uniek proces, bestaande uit een verzameling gecoördineerde en gecontroleerde activiteiten met start- en eindtijdstippen, die worden uitgevoerd met het oog op het realiseren van een doelstelling binnen voorgeschreven tijds-, hulpmiddelen- en kostenbeperkingen. Naast gekende voorbeelden van projecten in de industrie (grote bouwprojecten, de kanaaltunnel, enz...) zijn ook managers steeds meer bezig met unieke opgaven, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen of invoeren van een nieuw automatiseringssysteem. Het vak projectmanagement (1e master HIR) dient als uitstekende leidraad voor het onderzoek dat nodig is voor het schrijven van een masterproef rond één van de onderstaande onderwerpen.

Titel: “A simulation model to study the impact of early information of design and redesign" (toegewezen aan Ruben De Schrijver)

Ruben De Schrijver
 
Dit onderwerp bestaat uit een kritische analyse van een bepaald onderwerp en de uitbreiding ervan naar een case studie of simulatiestudie. Het onderwerp wordt als volgt beschreven:
“In the design process, it is common to utilize early information from precedent activities to shorten the project duration instead of having to wait for the confirmed parameter values to arrive after full analysis. However, the estimated preliminary parameter might be different from that obtained after the full analysis. Consequently, redesign may be needed in downstream activities to correct this discrepancy. Total amount of induced redesign may adversely impact loss of productivity and overall design completion. Furthermore, redesign requires additional resources which may exaggerate the project completion for a project with limited resources. This study presents a simulation model to describe the effect of utilizing early information on redesign and total design duration. The paper characterizes the reduction in project duration while accounting for the impact of redesign through sensitivity studies of the parameters of the simulation model. The sensitivity studies would provide valuable insight that project managers can take into account when utilizing early information in design.”
 
Promotor: Mario Vanhoucke
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project management, simulatie, programmeren
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: optioneel
Software gebruik: eventueel (ProTrack)
C++: ja (nodig voor simulatiestudie)

Titel: “The effects of using early information to increase activity overlap on project duration and redesign costs” (toegewezen aan Sien De Neve)

Sien De Neve
 
Dit onderwerp bestaat uit een kritische analyse van een bepaald onderwerp en de uitbreiding ervan naar een case studie of simulatiestudie. Het onderwerp is gebaseerd op de paper “A simulation model to study the impact of early information of design and redesign" wordt als volgt omschreven: “In the design process, it is common to utilize early information from precedent activities to shorten the project duration instead of having to wait for the confirmed parameter values to arrive after full analysis. However, the estimated preliminary parameter might be different from that obtained after the full analysis. Consequently, redesign may be needed in downstream activities to correct this discrepancy. Total amount of induced redesign may adversely impact loss of productivity and overall design completion. Furthermore, redesign requires additional resources which may exaggerate the project completion for a project with limited resources. This study presents a simulation model to describe the effect of utilizing early information on redesign and total design duration. The paper characterizes the reduction in project duration while accounting for the impact of redesign through sensitivity studies of the parameters of the simulation model. The sensitivity studies would provide valuable insight that project managers can take into account when utilizing early information in design.”
 
Promotor: Mario Vanhoucke
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project management, simulatie, programmeren
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: optioneel
Software gebruik: eventueel (ProTrack)
C++: ja (nodig voor simulatiestudie)

Titel:  “Cost simulation in an item-based project involving construction engineering and management” (toegewezen aan Joost Arnoudt en Giel-Jan Triest)

 
Joost Arnoudt en Giel-Jan Triest
 

Dit onderwerp bestaat uit een kritische analyse van een bepaald onderwerp en de uitbreiding ervan naar een case studie of simulatiestudie. Het onderwerp wordt als volgt beschreven: 

“Despite the extensive use of simulation in management, the continuous simulation model for cost estimation remains unexploited, especially for construction engineering and management. This study introduces streamlining Monte Carlo simulation procedures with evaluation of stochastic processes and input probability distribution selection via hypothesis testing, and specification of correlations between simulated variates. By using self-developed algorithms and a spreadsheet-add-on program, this investigation uses historical construction projects as case study data to create an early-stage cost distribution for budget allocation. While establishing the applicability of the proposed simulation procedures, this study demonstrates that the simulated cost results present superior simulation accuracy in addition to separating the principal work items and unit price component model. Generally, the precision and absolute error rates fall into acceptable ranges when the proposed systematic simulation procedures are adopted. The cost simulation approach offers a simplified decision tool for fairly assessing construction cost and uncertainties based on the experienced judgment of project managers.”
 
Promotor: Mario Vanhoucke
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project management, simulatie, programmeren
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: optioneel
Software gebruik: eventueel (ProTrack)
C++: ja (nodig voor simulatiestudie)

Titel: “Critical path effect based delay analysis method for construction projects” (toegewezen aan Karen Van Crombrugghe)

Karen Van Crombrugghe

Dit onderwerp bestaat uit een kritische analyse van een bepaald onderwerp en de uitbreiding ervan naar een case studie of simulatiestudie. Het onderwerp wordt als volgt beschreven: 
“Assessing schedule delay's impact on total project duration to distribute delay liability remains a controversy. None of existing delay analysis methods is perfect because including an element of assumptions, subjective assessment and theoretical projection. Windows-based delay analysis methods are excellent in identifying and measuring construction schedule delays. Based on a previous study identifying potential problems in available windows-based delay analysis methods, this study proposes an innovative windows-based delay analysis method, called the effect-based delay analysis method (the EDAM method). The EDAM method performs delay analysis using extracted windows and determines delay impacts by considering the effects of delays on the critical path(s). According to its application to hypothetical cases and comparisons with other methods, the EDAM method is efficient in delay analysis and effective in solving concurrent delays and determining schedule shortened. The proposed EDAM method is a good alternative for schedule delay analysis for construction projects.”
 
Promotor: Mario Vanhoucke
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project management, simulatie, programmeren
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: optioneel
Software gebruik: eventueel (ProTrack)
C++: ja (nodig voor simulatiestudie)

Titel: Integratie van 2D en 3D informatie in klassieke projectplanning (toegewezen aan Lotte Janssens)

Lotte Janssens
 
In de klassieke projectplanning worden activiteiten doorgaans gedefinieerd in twee verschillende dimensies (duurtijd en resourcegebruik). In de praktijk (zoals bijvoorbeeld in bouwnijverheid) zullen activiteiten/resources echter ook een beperking kennen op de locatie (als 3e dimensie). Vooral waar de ruimte op de projectsite beperkt is, zal dit een belangrijke rol spelen. Het doel van de thesis is om een literatuurstudie uit te voeren naar de koppeling tussen de planning en de 3D design en een vergelijking te maken tussen bestaande modellen.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jordy Batselier
Vaardigheden: Project management, scheduling
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Software gebruik: ja
C++: optioneel

Titel: Case study over het gebruik van kwaliteitsparameters in projectplanning (toegewezen aan Jana Sarens)

 
Jana Sarens
 
Om de kwaliteit van een projectschema te meten wordt in de literatuur steeds gekeken naar één of meerdere parameters. Deze zijn traditioneel onder te brengen in tijd, kost of kwaliteit. Zo zal men bijvoorbeeld het schema met de kortste tijdsduur, de hoogste npv of de laagste resource idle time selecteren. Men kan zich echter afvragen of deze theoretische kwaliteitsparameters aansluiten bij de parameters die gebruikt worden in het dagdagelijkse bedrijfsleven.
Deze thesis heeft twee verschillende invalshoeken. Enerzijds wordt een overzicht verwacht van de parameters die in de literatuur worden gebruikt. De student bekijkt verschillende werken uit de literatuur en bepreekt de kwaliteitsparameters die daarin gebruikt worden. Anderzijds zal de student een aantal interviews moeten doen met bedrijven werkzaam in een projectomgeving om te weten te komen hoe men de kwaliteit van een schema meet. Op welke basis zal een bedrijf een bepaald projectschema aanvaarden of verwerpen? Er wordt vooropgesteld dat de student een tiental interviews zal doen. 
Het uiteindelijke doel van de thesis is een vergelijking te maken tussen de literatuur en de praktijk wat betreft deze materie. 
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Len Vandenheede
Vaardigheden: Project management, scheduling
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Software gebruik: optioneel 
C++: optioneel 

Titel: Een case study over het gebruik van prioriteitsregels in projectplanning (toegewezen aan Maxime Ossieur en Ivo De Clercq)

 
Maxime Ossieur en Ivo De Clercq
 

Wanneer men in de literatuur een projectschema tracht op te stellen, zal men gebruik maken van seriële of parallelle planningsmethoden om activiteiten in te plannen. De volgorde van het inplannen van activiteiten wordt bepaald volgens prioriteitsregels. Populaire prioriteitsregels zijn bijvoorbeeld het selecteren van de activiteiten met de minste slack of de langste duurtijd. In de literatuur komen een waaier aan prioriteitsregels aan bod. 

Voor deze thesis zal een zo exhaustief mogelijk overzicht van deze regels gegeven worden. De student bekijkt verschillende werken uit de projectmanagementliteratuur en zal een oplijsting maken van de gebruikte prioriteitsregels. Daarnaast zal de student een aantal interviews moeten doen met bedrijven werkzaam in een projectomgeving. Bedrijven hanteren vaak eenvoudige regels om een projectschema te genereren. Deze thesis gaat na welke deze in hoofdzaak zijn. Er wordt vooropgesteld dat de student een tiental interviews zal doen. 
Het uiteindelijke doel van de thesis is een vergelijking te maken tussen de literatuur en de praktijk wat betreft deze materie.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Len Vandenheede
Vaardigheden: Project management, scheduling
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Software gebruik: neen
C++: optioneel
 

Titel: Project scheduling en teamefficiëntie (toegewezen aan Jules Branswyck en Bert Aelter)

 
Jules Branswyck en Bert Aelter
 
Werknemers kunnen deel uitmaken van een team. Meestal kennen deze teams over verschillende projecten niet dezelfde samenstelling. Vaak trachten bedrijven een ideaal team op project- of activiteitniveau na te streven. Men kan bijvoorbeeld rekening houden met de skills die bepaalde werknemers hebben of de verschillende persoonlijkheden van de werknemers. 
Deze thesis zal trachten om door het in rekening te brengen van verschillende parameters, een model op te stellen waarbij een zo kwalitatief mogelijk team wordt samengesteld. Deze resultaten zullen gekoppeld worden aan een projectomgeving, waardoor ook het project schedulen zal worden geoptimaliseerd. Het einddoel is een allesomvattend model samen te stellen, dat bovenstaande subdoelen verenigt. De student zal zijn model testen door middel van een dergelijke projectomgeving te simuleren en hierop zijn model te laten lopen. Eventueel kan daaraan een case study gekoppeld worden die de realiteit rond teamefficiëntie en project scheduling in kaart brengt.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Len Vandenheede
Vaardigheden: Project management, scheduling
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Software gebruik: optioneel (afhankelijk van hoe het onderzoek verloopt)
C++: optioneel (afhankelijk van hoe het onderzoek verloopt)

Titel: Het introduceren van leereffecten in een projectomgeving (toegewezen aan Pieter Vermandere)

 
Pieter Vermandere
 
Leereffecten werden voor het eerst kwantitatief voorgesteld door Wright in 1936. Door een bepaalde activiteit verschillende keren uit te voeren, zal deze activiteit na verloop van tijd sneller kunnen worden uitgevoerd. Leereffecten zijn ook voor projectmanagement interessant. Er werden al enkele studies uitgevoerd over de relatie tussen projectmanagement en leereffecten. Echter, de literatuur kent nog vele hiaten. Deze thesis zal een overzicht geven van de verschillende technieken om leereffecten te meten. Ook worden de studies die leereffecten met projectmanagement koppelen, besproken. Ten slotte gaat de thesisstudent onderzoeken welke invloed de leereffecten hebben op de schema’s. Een extra mogelijke uitbreiding kan zijn dat verschillende werknemers in eenzelfde team andere leercurves hebben. Dit zal gedaan worden door middel van simulaties met een ter beschikking gestelde database van projecten. 
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Len Vandenheede
Vaardigheden: Project management, scheduling
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Software gebruik: optioneel
C++: ja

Titel: Het Resource Constrained Stochastic Multi-Project Scheduling Problem (toegewezen aan Michiel Meire en Sam Windels)

 
Michiel Meire and Sam Windels
 
Een hot topic in de projectliteratuur is multi-project planning. Dit houdt in dat men projecten niet afzonderlijk van elkaar gaat inplannen, zoals men in de traditionele single-project planning deed, maar dat men zal trachten een veelvoud van projecten tegelijkertijd in te plannen. De complexiteit van zo’n allesomvattend schema stijgt hierdoor, maar, zoals meerdere studies bevestigen, zo’n schema sluit meer aan bij de werkelijke werkomgeving. 
Deze thesis gaat gaat na of de regels die in het stochastisch schedulen ook kunnen worden toegepast voor multi-project planning. De student maakt eerst een overzicht van de verschillende werken in verband met  de stochastische single-project planning. Uit deze literatuurstudie puurt hij/zij de technieken die ook van toepassing kunnen zijn op een multi-project omgeving. Via simulatie gaat hij/zij deze technieken toepassen op zo’n omgeving. De uiteindelijke uitkomst van deze thesis is een voorstelling van regels die toepasbaar kunnen zijn op een multi-project omgeving.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Len Vandenheede
Vaardigheden: Project management, scheduling
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Software gebruik: optioneel
C++: ja

Titel: De invloed van multi-skilled werknemers op een projectschema (toegewezen aaJustine Bleuze en Julie Demasure)

 
Justine Bleuze en Julie Demasure (picture)
 
De meeste werken in de projectliteratuur veronderstellen dat de resources slechts kunnen worden ingeschakeld voor één soort taak. De laatste jaren doken echter een aantal werken op die uitgaan van een multi-skilled workforce (zie bijvoorbeeld Heimerl & Kolisch (2009) en Bellenguez-Morineau (2008)). Dit kan een meer realistisch beeld geven van de realiteit.
De student gaat op zoek naar andere werken die een multi-skilled workforce combineren met een projectomgeving. Vervolgens gaat hij deze situatie simuleren met een ter beschikking gestelde database van projecten. Via deze simulatie gaat de student een aantal hypotheses testen. Zulke hypothesen kunnen zijn: in welke mate verbetert een schema door multi-skilled werknemers, wordt een schema meer robuuster door een aantal werknemers? Schema’s worden gegenereerd door middel van technieken die gebruikt worden in de literatuur. 
Het uiteindelijke doel van deze thesis is bijdragen tot de kennis in verband met het multi-skilled resource constrained project scheduling problem.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Len Vandenheede
Vaardigheden: Project management, scheduling
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Software gebruik: optioneel
C++: ja

Titel: Projectselectie gebaseerd op het Resource Constrained Project Scheduling Problem met alternatieve plannen (toegewezen aan Christophe Parrein)

 
Christophe Parrein
 
Een bedrijf met een beperkt aantal beschikbare resources moet vaak uit een pallet aan mogelijke projecten, kiezen welk project het wil uitvoeren. Verschillende criteria, zoals kosten of prestige, worden daarbij aan elkaar afgewogen. Nadat een project is geselecteerd wordt het geïntegreerd in het multi-project schema. De literatuur stelt een aantal technieken voor om projecten te selecteren. De student zal een overzicht maken van deze literatuur.
Daarnaast werd in de literatuur de productieomgeving met alternatieve plannen voorgesteld (zie Capek, Sucha en Hanzalek (2011)). Hierbij kan er voor de uitvoering van een project voor verschillende paden gekozen worden. De auteurs stellen het vervaardigen van kabels voor als voorbeeld voor zo’n omgeving. Nog volgens de auteurs kan deze omgeving uitgebreid worden naar een projectomgeving. In de literatuur worden tevens een aantal methoden voorgesteld om projectschema’s in zo’n omgeving te genereren.
In deze thesis gaat de student op zoeken naar manieren om beide aspecten te combineren. Het uiteindelijke doel van de thesis is dat de student een framework voorstelt waarbij beide problemen worden gecombineerd, met andere woorden dat men uit een aantal projecten enkel de gunstige projecten kan selecteren. Dit framework wordt getest via een ter beschikking gestelde database aan projecten.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Len Vandenheede
Vaardigheden: Project management, scheduling
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Software gebruik: optioneel
C++: ja

Masterproeven in projectcontrole:

Earned Value Management (EVM) is een projectcontrole systeem om de tijd- en kostenperformantie van projecten in uitvoering te meten. Het systeem genereert performantiemetrieken om vroegtijdig afwijkingen op te sporen, zodat de projectmanager tijdig kan ingrijpen om grotere problemen te voorkomen of interessante opportuniteiten te benutten. Zowel het onderzoek als de praktijk heeft recent veel interesse gekregen in deze techniek, wat heeft geleid tot samenwerkingen met PMI België (www.pmi-belgium.be) en buitenlandse organisaties. Op vraag van deze organisaties wordt onderzoek gedaan naar nieuwe trends in dit domein, teneinde een kritische evaluatie over deze vernieuwingen op te stellen en hun potentieel te beoordelen. Dit academiejaar zijn er volgende masterproeven in dit domein:

Titel: “A fuzzy approach for the earned value management” (toegewezen aan Jonathan Dauchot)

 
Jonathan Dauchot
 
Dit onderwerp vergt een simulatiestudie waarbij een nieuw EVM concept moet getest worden en vergeleken worden met de bestaande methoden zoals beschreven in het boek “Measuring Time”. De abstract van de paper is als volgt: “The earned value technique is a crucial technique in analyzing and controlling the performance of a project which allows a more accurate measurement of both the performance and the progress of a project. This paper presents a new fuzzy-based earned value model with the advantage of developing and analyzing the earned value indices, and the time and the cost estimates at completion under uncertainty. As the uncertainty is inherent in real-life activities, the developed model is very useful in evaluating the progress of a project where uncertainty arises. A small example illustrates how the new model can be implemented in reality.”
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Mario Vanhoucke
Vaardigheden: Project management, earned value management, simulatie, programmeren
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: optioneel
Software gebruik: eventueel (ProTrack)
C++: ja (nodig voor simulatiestudie)

Titel: Projectopvolging dmv Earned Value Management: een gevalstudie (toegewezen aan Livine Maerschalck, Torrino Debal and Annelies Troch)

 
Livine Maerschalck, Torrino Debal and Annelies Troch
 
Projectopvolging is een cruciale stap in de levenscyclus van een project. Earned Value Management biedt de project manager een tool om performantie te meten, zowel op vlak van kosten als tijd. Dit onderwerp is een logische verderzetting en praktische vertaling van een recent afgewerkte studie “Measuring Time: An Earned Value simulation study”. De eerder theoretische resultaten zouden aan de praktijk getoetst moeten worden d.m.v case studies. Dit betekent dat de student data uit de praktijk zal moeten halen (voor verschillende projecten) en een vergelijkende studie zal moeten maken die de theoretische resultaten bevestigt of verwerpt. Dit onderwerp kadert in een studie met als titel “Prediction of Project Outcome: The Application of Statistical Methods to Earned Value Management and Earned Schedule Performance Indexes”. 
 
Promotor: Mario Vanhoucke
Contactpersoon: Mario Vanhoucke
Vaardigheden: Project Management, Earned Value
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Softwaregebruik: ja
C++: neen

Titel: Een gevalstudie voor het Discrete Time/Cost Trade-off Problem (toegewezen aan Sander Dhooghe en Jolien Dobbelaere)

 

Sander Dhooghe en Jolien Dobbelaere

 
Het discrete time/cost trade-off problem (DTCTP) onderzoekt de afweging tussen tijd en kosten die voor individuele activiteiten en het volledige project dienen gemaakt te worden. Hierbij gaat men ervan uit dat een activiteit op meerdere wijzen kan uitgevoerd worden. Een kortere duurtijd van een activiteit gaat dan gepaard met een hogere kost en vice versa. Het doel van deze masterproef is om bij meerdere bedrijven data te verzamelen van verschillende projecten en na te gaan in welke mate het DTCTP zich voordoet in de praktijk en hier concreet op wordt geanticipeerd.
 
Promotor: Mario Vanhoucke
Contactpersoon: Mathieu Wauters
Vaardigheden: Project Management
Extra: Masterproef geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTex verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Softwaregebruik: optioneel
C++: neen

Titel: Een studie naar de relatie tussen schaalgrootte van projecten en fouten bij kostschattingen (toegewezen aan Cédric Van Helleputte)

 
Cédric Van Helleputte
 
Dit onderwerp bestaat uit een kritische analyse van een bepaald onderwerp en de uitbreiding ervan naar een gevalstudie of simulatiestudie. Het onderwerp wordt als volgt beschreven:
“Empirical studies differ in what they report as the underlying relation between project size and percent cost overrun. As a consequence, the studies also differ in their project management recommendations. We show that studies with a project size measure based on the actual cost systematically report an increase in percent cost overrun with increased project size, whereas studies with a project size measure based on the estimated cost report a decrease or no change in percent cost overrun with increased project size. The observed pattern is, we argue, to some extent a statistical artifact caused by imperfect correlation between the estimated and the actual cost. We conclude that the previous observational studies cannot be considered to provide reliable evidence in favor of an underlying project size related cost estimation bias.”
 
Promotor: Mario Vanhoucke
Contactpersoon: Mathieu Wauters
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management, simulatie
Extra: Masterproef geschikt voor 1 student. Gebruik van LaTex verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Softwaregebruik: ja
C++: optioneel

Titel: Een simulatiestudie voor de stabiliteit van forecastingmethodes bij het bepalen van de duurtijd van een project (toegewezen aan Matthias De Smet)

 

Matthias De Smet
 
Tijdens de uitvoering van een project wil de projectmanager zo snel mogelijk een signaal ontvangen wanneer het project afwijkt van het plan. Een van de voornaamste mijlpalen betreft het behalen van de deadline. Onderzoek rond forecastingmethodes voor de finale duurtijd van een project heeft zich tot hiertoe toegespitst op hoe accuraat deze voorspellingen zijn. Het doel van deze thesis is om maatstaven te ontwikkelen om de stabiliteit (de afwijking van de resultaten van deze methodes over de verschillende tijdstippen) van deze voorspellingsmethodes na te gaan en te verifiëren in welke mate deze maatstaven elkaar valideren dan wel tegenspreken aan de hand van een simulatiestudie.
 
Promotor: Mario Vanhoucke
Contactpersoon: Mathieu Wauters
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Masterproef geschikt voor 1 student. Gebruik van LaTex verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: eventueel uitgebreid
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Softwaregebruik: ja
C++: optioneel

Titel: Een studie naar het  toepassen van correctieve acties in het kader van projectcontrole (toegewezen aan Frederick Dobbelaere en Eline Van Lombeek)

 
 
Frederick Dobbelaere en Eline Van Lombeek
 
Projectcontrole heeft als doel om eens een project begonnen is, de uitvoering op te volgen zodat deze zo minimaal mogelijk afwijkt van het plan. Deze masterproef focust zich op situaties waar de uitvoering zodanig afwijkt van het plan dat correctieve acties nodig zijn. Een voorbeeld van een correctieve actie is om de resterende activiteiten sneller af te werken tegen een verhoogde kost. Het doel van deze thesis is om een antwoord te bieden op bijvoorbeeld de volgende vragen: 
Welke acties zijn meer of minder aangewezen onder welke omstandigheden? Hangen de acties af van de structuur van het netwerk en/of de ernst van vertragingen en cost overruns?
Is er een verschil in aangewezen actie afhankelijk van het doel (tijd, kosten, stabiliteit) dat wordt nagestreefd? 
 
Promotor: Mario Vanhoucke
Contactpersoon: Mathieu Wauters
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten. Gebruik van LaTex verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Softwaregebruik: ja
C++: ja
 
Referenties: “Towards realism in network simulation”, “Using activity sensitivity and network topology information to monitor project time performance”, “On the dynamic use of project performance and schedule risk information during project tracking”.

Titel: Toepassingsgebieden van “Artificial Intelligence” binnen projectopvolging (toegewezen aan Andreas Verleysen en Sam Clauwaert)

 
 
Andreas Verleysen en Sam Clauwaert
 
Projectcontrole heeft als doel om eens een project begonnen is, de uitvoering op te volgen zodat deze zo minimaal mogelijk afwijkt van het plan. Artificial intelligence is een domein dat zich bezighoudt met het ontwerpen van intelligente systemen die op basis van waarnemingen acties ondernemen. Deelgebieden van Artificial Intelligence zijn bijvoorbeeld classificatie en clustering en (un)supervised learning. Het doel van deze masterproef is drieledig:
 • Identificeren van technieken uit Artificial Intelligence die kunnen leiden tot een effectievere projectopvolging.
 • Illustreren van deze technieken aan de hand van een aantal uitgewerkte voorbeelden.
 • Aan de hand van een simulatiestudie een deel van deze technieken toepassen op een ruimere dataset.
 
Promotor: Mario Vanhoucke
Contactpersoon: Mathieu Wauters
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten. Gebruik van LaTex verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: eventueel uitgebreid
Case study/oefening: hoofddoel van de thesis
Softwaregebruik: ja
C++: ja

Titel: Statistische Project Controle: Combinatorische Optimalisatie (toegewezen aan Annelies Martens)

Annelies Martens
In deze thesis bouw je voort op lopend onderzoek waarbij een statistische basis voor de controle van projecten wordt gecreëerd. De statistische principes zullen nieuw zijn, ze worden immers gehaald uit onderzoeksgebieden niet onmiddellijk verbonden aan project management, maar zijn op zich niet te moeilijk.
De voornaamste methode analyseert de samenhang van gesimuleerde uitvoeringen van een project. Deze samenhang valt uit te drukken als een lineaire combinatie van te meten variabelen en leent zich hierdoor tot een optimalisatiestudie. Een voorliefde voor de onderwerpen uit het vak Operationeel Onderzoek is hiervoor een vereiste.  Je doet theoretisch onderzoek in een opwindend nieuw domein dat kan rekenen op een steeds groeiende interesse vanuit de praktijkwereld. Elke projectmanager heeft moeite zijn projecten op te leveren binnen het vooropgestelde budget of de afgesproken datum. Ze zullen het misschien niet altijd even graag toegeven, maar ze kunnen alle hulp gebruiken daarbij. Het is hier dat onderzoek zijn intrede doet.      
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Colin
Vaardigheden: Project management, earned value management, OR
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: hoofddoel van de masterproef
Case study/oefening: simulatiestudie
Software gebruik: ja
C++: ja

Titel: Case study: Statistische Project Controle (toegewezen aan Nicolas Van Den Noortgate)

Nicolas Van Den Noortgate
Zoals elk onderzoek kan ook het onderzoek naar een statistische basis voor project controle baat hebben bij een goede case study. Je verzamelt gegevens bij uitvoerders van projecten over het verloop van het project. Het gaat o.a. over Earned Value informatie en risico-analyse berekeningen. De verzamelde gegevens worden dan met behulp van bestaande software aanschouwelijk weergegeven en geanalyseerd. Bij de verwerking van de gegevens wordt aandacht besteed aan de nieuw-ontwikkelde principes in statistische project controle en hoe deze zich vertalen naar de praktijk.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Colin
Vaardigheden: Project management, EVM
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: hoofddoel van de masterproef
Software gebruik: ja
C++: neen

Titel: Statistische Project Controle: Multivariate regressie (toegewezen aan Philippe Pauwels)

Philippe Pauwels
 
Projectuitvoeringen kunnen worden beoordeelt in een statistisch kader verkregen door simulaties en analyses van de verkregen data. Deze data is steeds op basis van de Earned Value methodologie. Gesteld dat EV metingen ons toelaten op een betrouwbare manier de algemene time/schedule performance van een project in te schatten, kunnen deze waarnemingen ons ook leiden naar de ‘schuldige’ activiteit wanneer er iets fout loopt?  
In deze thesis bouw je voort op lopend onderzoek waarbij een statistische basis voor de controle van projecten wordt gecreëerd. De statistische principes zullen nieuw zijn, ze worden immers gehaald uit onderzoeksgebieden niet onmiddellijk verbonden aan project management, maar zijn op zich niet te moeilijk.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Colin
Vaardigheden: Project management, EVM
Extra: Masterproef geschikt voor twee studenten
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: simulatiestudie
Software gebruik: ja
C++: neen